کانال U PP

  • PP U-channel

    کانال U PP

    اندازه: 40mm × 40mm × 40mm ؛ 50mm × 50mm × 50mm ؛ 60mm × 40mm × 60mm ؛ 70mm × 50mm × 70mm ؛ 80mm × 40mm × 80mm ؛ 100mm × 50mm × 100mm ؛ 44mm × 84mm × 44mm ؛ 50mm × 63mm × 50mm ؛ 50 میلی متر × 100 میلی متر × 50 میلی متر

    طول: 8000 میلی متر

    رنگها: طبیعی ، خاکستری (RAL7032) ، سفید و هر رنگ دیگر با توجه به نیاز مشتریان.